HỆ THỐNG BAY HƠI, CÔ ĐẶC

Thông thường hơi nước, điện, dầu tải nhiệt… sẽ được dùng làm nguồn nhiệt cho quá trình bay hơi và sản phẩm cô đặc sẽ thu được. Các phương thức thiết bị bay hơi là Reboiler dạng màng film, Reboiler dạng tuần hoàn cưỡng bức, Reboiler dạng tuần hoàn tự nhiên, phương thức Carandria, hay là phương thức Kelton… sẽ được ứng dụng. Tùy vào tính chất và đặc trưng của dung dịch chưng cất.

Khi cân nhắc vận hành hệ thống bay hơi hoặc cô đặc, điều quan trọng nhất của hệ thống là phải tiết kiệm năng lượng và thu hồi nhiệt từ lượng nước bay hơi. Do đó, nó là nhiệm vụ của chúng tôi để đề xuất phương án phù hợp để tận dụng lượng năng lượng này.

Các phương án tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bay hơi & cô đặc mà chúng tôi có thể đề xuất bao gồm phương pháp bơm nhiệt (heat pump), cô đặc nhiều nồi, ống phun hơi nước (steam ejector)…

Cho các nhà máy thực phẩm, nhà máy bia, đồ uống, chúng tôi sẽ kết hợp với công ty CÔNG MINH, Nhà thầu, Nhà chế tạo bồn bể có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành để lên phương án thiết kế tối ưu và thực hiện dự án.

Hình ảnh về hệ thống cô đặc bằng thiết bị Carandria và các thiết bị phụ trợ của hệ thống