NHÀ MÁY SẢN XUẤT KEO

Chúng tôi có thể thực hiện EPC cho các loại nhà máy này, bao gồm lên kế hoạch cho các phụ trợ, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu và từ công tác thiết kế cho chạy thử.

1.Bồn Phản ứng là bồn kín với lớp áo ở ngoài và cuộn ống bên trong, với áp suất hoạt động có thể từ chân không tuyệt đối lên đến áp suất cao.

2.Nhà máy có thể thiết kế với ý tưởng vận hành thủ công, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động theo yêu cầu của khách hàng.

3.Cánh khuấy có thiết kế dạng cánh quạt, mỏ neo, mái chèo và nhiều dạng khác.