NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN

Chúng tôi có thể thực hiện EPC cho các loại nhà máy này, bao gồm lên kế hoạch cho các hệ thống phụ trợ, triển khai từ công tác thiết kế tới công việc chạy thử và bàn giao cho quý khách hàng.

1.Bồn Phản ứng, Bồn trộn là bồn kín với vỏ áo hoặc haft piping và cuộn ống bên trong, điều kiện làm việc với áp suất hoạt động có thể từ chân không tuyệt đối lên đến áp suất cao, và nhiệt độ cao.

2.Nhà máy có thể thiết kế với vận hành thủ công, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động theo yêu cầu của khách hàng.

3.Cánh khuấy có thiết kế dạng cánh quạt, mỏ neo, mái chèo, anchor hoặc nhiều dạng kết hợp với nhau.