MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

Chúng tôi không chỉ thiết kế & cung cấp cả quy trình hệ thống mà còn cung cấp cả các thiết kế đơn lẻ như:

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Chúng tôi có thể thực hiện từ công đoạn tính toán công suất nhiệt của nhiều loại thiết bị trao đổi nhiệt, Reboiler bao gồm (loại màng mỏng, tuần hoàn cưỡng bức, ống siphon, dạng Kettle…) Cho tới bản vẽ thiết kế, bản vẽ gia công, kiểm tra giám sát chất lượng chế tạo và test bàn giao sản phẩm, chứng nhận đạt quá trình thử áp cho các thiết bị hoạt động áp suất cao.

THÁP CHƯNG CẤT

Chúng tôi có thể thực hiện từ công đoạn tính toán tính năng thiết bị làm việc, bản vẽ thiết kế, gia công chế tạo cho đến việc kiểm tra chất lượng & giao hàng. Chúng tôi có thể thiết kế và chế tạo các loại tháp mâm (mâm xuyên lỗ, mâm chóp) và tháp đệm chêm (đệm chêm cấu trúc và đệm chêm bất quy tắc).

BỒN PHẢN ỨNG VÀ KHUẤY TRỘN

Chúng tôi thực hiện nhiều công đoạn bao gồm tính toán công suất, thiết kế, gia công chế tạo, chứng nhận đạt quá trình thử áp cho bồn cao áp tương ứng với mọi nhu cầu như với cánh khuấy, với lớp vỏ áo và cuộn ống bên trong.

BỒN CHỨA

Bồn chứa với cánh khuấy, bồn chứa ngoài trời, bồn chế tạo tại công trường… chúng tôi có thể thiết kế tất cả từ việc xác định điều kiện thiết kế, thông số kỹ thuật, chế tạo và nhiều loại kiểm định chất lượng khác.

CÁC THIẾT BỊ MUA HÀNG

Chúng tôi có thể thiết kế, xác định thông số kỹ thuật phù hợp, lựa chọn maker và mua hàng lắp đặt các thiết bị như bơm, thiết bị trao đổi nhiệt, quạt, các thiết bị phụ trợ như máy nén khí, nồi hơi, hệ nước chiller, hệ nước làm mát… dựa vào nhu cầu hoạt động của khách hàng.