CHƯNG CẤT VÀ THU HỒI DUNG MÔI

Chúng tôi đưa ra giải pháp trọn gói từ việc đề xuất công nghệ, tới thiết kế, mua hàng, thi công lắp đặt, chạy thử bàn giao và thực hiện các dịch vụ hậu mãi.

Chúng tôi có thể đưa ra nhiều phương pháp như chưng cất liên tục, chưng cất theo mẻ, chưng cất bán liên tục, hấp thụ hoặc xử lý bằng phương pháp khác để giải quyết yêu cầu khách hàng đưa ra.

Đa dạng trong việc ứng dụng các thiết bị vào hệ thống, đặc biệt là tháp chưng cất với các loại như tháp mâm xuyên lỗ, tháp mâm chóp, tháp đệm cấu trúc và đệm chêm bất quy tắc; các phương án tiết kiệm năng lượng như máy bơm nhiệt (heat pump); hoặc các thiết bị đặc biệt như Wall Water, Hi-Eva và ECOTRAP.

Các loại dung môi tiêu biểu

 • Methanol
 • Ethanol
 • IPA
 • Butanol
 • Propylene glycol
 • Ethylene glycol
 • Phenol
 • NMP
 • Acetone
 • DMF
 • THF
 • DMSO
 • Benzene
 • Toluene
 • Glycerin
 • Cyclohexane
 • Ethyl Acetate
 • Acetic Acid
 • MEK
 • MIBK
 • 。。