HỆ THỐNG XỬ LÝ AMMONIA

Công ty chúng tôi ứng dụng các công nghệ như công nghệ đốt phân hủy bằng chất xúc tác, Công nghệ Stripping, công nghệ hấp thụ, hay công nghệ xử lý nước thải đã được sử dụng rộng rãi.

Đặc trưng của hệ thống.

1.Có thể thiết kế được theo nhiều mục đích và nhu cầu khác nhau.

2.Xử lý được với nước thải , khí thải ở phạm vi nồng độ rộng.

3.Vận hành được theo những thay đổi của biến số, thay đổi lưu lượng xử lý ở phạm vi rộng…

Sơ Đồ các hệ thống Thiết bị xử lý Ammonia thải.

Công nghệ đốt phân hủy bằng chất xúc tác.

Công nghệ xử lý bằng cách thu hồi dung dịch ammonia nồng độ cao.

Công nghệ xử lý bằng cách thu hồi dung dịch Muối ammonia