Giới thiệu công ty

Tên                      : Công ty TNHH CT Chemical Engineering

Thành lập             : Tháng tư, 2021

Vốn điều lệ           : 9,800,000,000 (VND)

Lĩnh vực hoạt động :

Thi công nhà máy hóa chất, thực phẩm và hệ thống năng lượng mặt trời.

(bao gồm các công tác như khảo sát thực địa, thiết kế, chế tạo & mua hàng các thiết   bị liên quan, thi công tại công trình, chạy thử và bảo trì bảo dưỡng về sau)

Thiết bị công nghiệp (Thiết kế + Chế tạo hoặc Lựa chọn + Mua hàng)

Thiết kế, lựa chon và thi công lắp đặt các thiết bị đo lường và hệ thống điều khiển

Khởi động, chạy thử thiết bị và hệ thống.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế.