HỆ THỐNG CHÂM HÓA CHẤT NHÀ MÁY GIẤY

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng từ khâu lên phương án công nghệ cho tới khi thực hiện các công việc thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt và chạy thử bàn giao. Và hơn thế nữa là hỗ trợ bảo trì bảo hành cung cấp vật tư tiêu hao.

Hệ thống thiết bị được thiết kế hoàn toàn tự động và điều chỉnh lưu lượng hóa chất châm với lưu lượng mà sai số rất nhỏ.