HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

Chúng tôi kết hợp công ty Kotubuki Environment Equipment (KEEV), đã có hơn 40 năm kinh nghiệm và nhiều thành tựu trong việc tư vấn, thiết kế các thiết bị nước cấp, thiết bị xử lý nước thải, thiết bị vệ sinh. Chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ dịch vụ từ thiết kế cho đến thi công, chạy thử và bảo trì, bảo dưỡng.

XỬ LÝ NƯỚC

 • Thiết bị Xử lý Màng
 • Thiết bị sục khí cao áp (Quạt)
 • Thiết bị lắng
 • Thiết bị cho quá trình vi sinh
 • Thiết bị cho hệ thống khử sắt và mangan.
 • Thiết bị lọc cát, lọc than hoạt tính

HỆ THỐNG LÀM SẠCH

 • Thiết bị làm sạch động cơ
 • Thiết bị làm sạch xe đẩy
 • Thiết bị làm sạch các phụ tùng

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

 • Tuân thủ nghiêm ngặt
 • Quản lý ở cấp độ địa phương
 • Thường xuyên đi kiểm tra hệ thống
 • Hệ thống giám sát 24 giờ
 • Thường xuyên phân tích chất lượng nước

HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG

 • Tấm hấp thụ dầu
 • Thiết bị thu hồi dầu
 • Thiết bị tạo Ozone
 • Thiết bị tạo khí Nitrogen
 • Tấm che

MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

Màn MF-UF

Thiết bị sục khí cao áp

Cột lọc cát & lọc than hoạt tính

Hệ thống RO

Hệ thống Kết tủa – Lọc cát, Lọc than hoạt tính

Hệ thống khử Nitrogen