KEEV

Facebook

Youtube

Linkedin

Sản phẩm phát triển

Danh sách sản phẩm

Khay nâng

Cột chưng cất chống rung

Máy làm ướt tường

Thời gian bay hơi giảm một nửa!

Cột MS

Thiết bị chiết liên tục hiệu suất cao Cột MS

Thay đổi tháp khay

Cột chưng cất đa năng với hai vai trò

Thiết bị bay hơi nhiều ngăn

Lượng bay hơi tăng hơn gấp đôi

Phấn má hồng Hi-U

Thiết bị bay hơi màng mỏng không dễ bám cặn

Evariator

Thiết bị bay hơi màng mỏng nằm ngang hiệu suất cao

Tuabin hoạt động

Tăng 20% ​​hiệu suất khuấy: Cánh tuabin mới

Hồi phục

Cô đặc cao, có thể phục hồi 98% trở lên

Hệ thống chỉnh lưu chân không cực cao

Các chất có thể polyme hóa cũng có thể được tách và tinh chế